GAZ KROMATOGRAFİSİ EĞİTİMİ

 • Gaz kromatografisinin esasları
 • Gaz kromatografisinde kullanılan temel parametreler
 •  Gaz kromatografisini oluşturan üniteler ve çalışma prensipleri
 • Akış kontrol sistemleri
 • Enjeksiyon blokları
 • Kapiler kolonlar
 • Ölçümlerde kapiler kolon seçim kriterleri
 • Kolon fırınları
 • Dedektörler
 • Örnek zenginleştirme sistemleri
 • Headspace GC
 • Purge and trap
 • Thermal desrption
 • SPME