ANALİTİK AYIRMA TEKNİKLERİ ve METOT GELİŞTİRME EĞİTİMİ (HPLC)

  • Moleküller arası etkileşmeler
  • Analitik ayırma teknikleri
  • Numune hazırlama teknikleri
  • Analitik kolon çeşitleri
  • Analitik kolon seçim kriterleri
  • Dedektör seçme kriterleri
  • Hareketli faz seçme kriterleri
  • Analitik kolonlarda bakım ve kolon ömrünün uzatılması
  • Analitik metot optimizasyonu