DANIŞMANLIK

  • Analitik metot geliştirme danışmanlığı,
  • Firmalarca kullanılan var olan ölçüm metotlarının hızlı ve ekonomik olacak şekilde optimizasyonu
  • Veri analizleri
  • Bitkisel ekstrakt ve uçucu yağlar üretim, standardizasyon ve ölçümü
  • Kimyasal ölçümelrle ilgili genel hukuksal danışmanlık
  • Drug Master File-Development Chemistry
  • CTD eğitimi
  • TS EN ISO 17025:2017eğitim ve danışmanlığı