DORUK ANALİTİK tarafından, ALPET Torojet markalı ürünü için özel olarak geliştirilmiş olan DRK-S-IMP-TAG yerli ve milli motorin performans katığının teslimi 8.11.2020 tarihinde ALPET İzmit Dolum Tesisi’nde gerçekleştirildi.

                                              

DORUK ANALİTİK ve ALPET mühendislerinin işbirliği neticesinde yüksek yanma verimini elde etmek, akaryakıt tank ve yakıt enjektörlerinin temizliğini sağlamak, mekanik parçalarda oluşacak olan korozyonu minimize etmek, yakıtın daha uzun süre depolarda muhafaza edilmesini sağlamanın yanında ALPET istasyonlarında akartyakıtın takip edilebilme potansiyeline sahip yeni Torojet performans katığı DRK-S-IMP-TAG,  ALPET için özel olarak üretildi.

Tamamen yerli bilgi birikimi ile ihtiyaçlar göz önünde tutularak, hedef ihtiyaca özel dizayn edilerek üretilen akaryakıt performans katığı, ALPET’in, ülkemizin tam teknolojik ve ekonomik bağımsızlık hedeflerine ulaşmak için DORUK ANALİTİK ile yaptığı işbirliğinin somut bir meyvesi oldu. DRK-S-IMP-TAG ‘ın hedeflenen performanslara ulaştığı bağımsız akredite laboratuvarlarca yapılan testler ile de belgelendi.

Akaryakıt performans katığı üretim ve tedariği konusunda yerlileşmeye yaptığımız katkıdan dolayı gurur duyuyoruz.

                                                              

 

DRK-S-IMP-TAG dizel performans katığı DORUK ANALİTİK SİSTEMLER ve KİMYASAL MADDELER SAN. TİC. LTD. ŞTİ geliştirilen yerli ve milli bir  üründür.

Keşfinden buyana dizel motorlar yüksek ısıl verim ve dayanıklılıkları ile sağladıkları yakıt ekonomisinden dolayı bütün yeni gelişmelere rağmen önemini korumaktadır.  Halen ağır yük taşımacılığı ve tarım sektöründe  vazgeçilmezliğini muhafaza etmektedir. Bütün bu avantajlarına rağmen, partikül ve yüksek miktarda NOx gibi zararlı emisyonların salımı ciddi birer sorun olarak dünyamızı tehdit etmektedir.

Dünyamızdaki kısıtlı fosil yakıt rezervleri, üretim güvenliği ve çevre güvenliği gibi durumları dikkate aldığımızda daha temiz bir çevre için akaryakıtların yanma performanslarının arttırılması büyük önem arz etmektedir.

Bu bakımdan yüksek güç üreten, daha iyi yanma performansına sahip, yakıtın oksidasyon kararlılığını muhafaza eden, motora yağlayıcılık özelliği veren  ve enjektör nozullarını temiz tutarak sakızlaşmayı önleyen akaryakıt katıklarının üretilmesi çok önemlidir. Bunların yanında akaryakıt transferi esnasında köpüklenmeyi önleyerek doğru ve güvenilir ölçümler ile akaryakıtın transferini, servisini kolaylaştıran ve hızlandıran sistemler hem müşteri memnuniyeti ve hizmet sağlayıcının müşterisine güvenle ürün teslimi için çok önemlidir.

DRK-S-IMP-TAG bütün bu özelliklere yaklaşmak için tüketiciye yüksek performanslı akaryakıtın ulaşmasını ve bunu yaparken de çevre dostu olmayı hedefleyen bir dizel akaryakıt katkı maddesidir.

DRK-S-IMP-TAG akaryakıt şirketlerinin isteklerine uygun olarak farklı form ve özelliklerde özel dizayn edilerek üretilebilmektedir. Böylece her bir firma kendi istediği ve hedeflediği performansı müşterilerine sunma imkanına sahiptir.

                                                           https://dorukanalitik.com/fotograf/1590438946_silika.jpg